KONTAKT

Akcionarsko društvo a.d. Jedinstvo Kikinda
Bašaidski drum bb , 23300 KIikinda

PIB: 100510189
MB: 08021937
ŠD: 0111
PEPDV: 129517939
BD: 26025/2009
Tekući računi:
Vojvođanska Banka ad Novi Sad filijala Kikinda: 355-1001488-45
Hypo Alpe-Adria-Bank ad Beograd 165-4731-14


Direktor: 0230/434527

Komercijala tel/fax: 0230/434526

Služba opštih i pravnih poslova: 0230/434527

Proizvodni sektor-farma svinja: 0230/426193

e-mail: jedinstvo@businter.net